Volontärer på museer

Just nu går en del debatter kring kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth förslag att införa fler volontärer inom kultursektorn. Bland annat har en facebook-grupp startats som i skrivande tund har över 4000 medlemmar. Flera bloggar har säkert redan skrivit om det, liksom DN. SVT Debatt har både tagit upp frågan i ett program men debattörer har också publicerats på deras debattsida. Tyvärr så fokuserar mycket av debatten som hört runt scenkonst och musik. Förvisso väldigt viktiga område de också, men varför har vi inte hört något om de statliga museerna eller andra kulturarvs-institutionerna? Redan nu sköts en stor mängd arbete av mer eller mindre ideella krafter, det räcker med att kolla på t.ex hembygdsrörelser/museer eller vikingagårdar som drivs av föreningar och eldsjälar. Och det är jättebra! Det är ett tecken på att det finns ett intresse och ett engagemang för kulturarvet, som är förankrat hos människor. Men det Adelsohn Liljeroth pratar om är, som jag förstår det, de statliga institutionerna. Och där har vi en skillnad, då har staten ett ansvar att bland annat bevara och levandegöra kulturarvet. Detta skall göras med hänsyn till bland annat representation av etniska minorioteter, oika trosuppfattningar och livsåskådningar och så vidare. Det är genom de statliga museerna som just staten kan föra fram sin historiesyn och de delar av vårt förflutna som kanske aldrig annars skulle talas om.

Det finns ju såklart både för- och nackdelar med denna idé även om jag i nuläget ser flest nackdelar. Jag kommer i det följande utgå från att det främst gäller den publika verksamheten på ett museum som kulturministern avser. Jag har inga belägg för att det är så, men det är en av de verksamheter inom museivärlden som ibland förminskas till “lek-verksamhet” och generellt har väldigt låg status. Trots att en museipedagog har i genomsnitt mer fyra års högskolestudier i bagaget (Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande 2009)  så verkar folk ibland bli förvånade över att guiden har läst mer än ett guidemanus. Därför finns det redan en grundmurad inställning om att vem som helst som är intresserad skulle kunna vara museipedagogik.

Genom att till större del använda volontärer i museipedagogiska sammanhang så förringar man till stor del utbildade och anställda pedagogers kunskap. Den museologiska/historiska/hantverksmässiga/ämnesspecifika kunskapen är inget som man behöver betala för. Det visar att man inte värdesätter en av museets viktigaste funktioner: förmedling. Jag misstänker också att volontärarbete främst skulle utföras av:

1. Personer med ett högt kulturellt kapital, bildade nog att kunna utföra arbetet
2. Personer med ett högt ekonomiskt kapital, rika nog att kunna lägga ner mycket tid utan möjlighet till ekonomisk vinning.

I en förlängning skulle detta kunna innebära att en stor del av det publika arbetet vid våra svenska statliga museer skulle utföras av en bildad medel- eller överklass. Vi skulle på sätt och vis återgå till en äldre sammansättning av personalen på museerna. En följdfråga blir ju då hur historieskrivningen skulle bli. Utan en museivetenskaplig utbildning där ett kritiskt synsätt på historiebruk och historieskrivning tas upp så tror jag att det som kommer att läras ut vid museerna kommer bli väldigt likriktad och okritiskt.

Ytterligare en aspekt skulle vara den inhumana prisdumpningen som eventuellt skulle kunna ske bland de som är utbildade. Om någon kan göra ens arbete (till synes) lika bra som en själv, fast utan lön, så är det svårt att motivera varför man själv ska ha lön. Detta skulle kunna leda till både lägre lön och ännu svårare anställningsförhållanden i museivärlden. Den som gör jobbet billigast får det. Och ständigt kommer argumentet, både innifrån och utifrån: “Men man får ju jobba med det man tycker är kul”. Men är detta något man ska straffas för?

Volontärer i all ära, det är klart att folk ska få engagera sig frivilligt i sitt eget kulturarv. Men vi måste fundera över konsekvenserna.

(I och med detta inlägg la jag till kategorin “Kulturpolitik” som kategori här på sidan. Vi får se om det fortsätter…)

This entry was posted in Museologi and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Volontärer på museer

  1. Det är som vanligt i museivärlden, trolla med knäna är legio. Vår budget på museet ligger just nu på -2%. Kanon. Ge oss mer pengar istället för volontärer, det är bara i kultursektorn som förtröstar på volontärer. Någon som inte skulle ske i andra arbetssektorer.