Terminen är slut och nu har dåtiden börjat igen…

När det är tyst väldigt länge på denna blogg beror det ofta på att jag har haft mycket att göra i det riktiga livet. Så är även fallet denna gång och jag måste säga att jag känner mig intellektuellt mör efter de sista två terminerna. Vid något tillfälle bestämde jag mig för att läsa högre studietakt under två år för att kunna bli klar snabbare, eftersom CSN började gnälla. Sagt och gjort, så nu har jag läst en magisterkurs i musei- och kulturarvsvetenskap, samt c-kursen i textilvetenskap. Detta innebär också att det nu finns två uppsatser författade av mig för allmän läsning. Uppsatsen i textilvetenskap handlar om nysydda historiska kläder och uppsatsen i museivetenskap handlar om nysydda historiska kläder.

Även om de vid en första anblick kan låta väldigt lika så skiljer de sig något åt. Den textilvetenskapliga tar upp ett antal renässansdräkter som tillverkades till Allmänna Konst- och Industriutställningen år 1897. Jag har försökt svara på frågor om vad som tillverkades och hur det tillverkades samt hur besökare och ansvariga uppfattade dräkterna. Sammanfattnings kan vi säga att dräkterna uppfattades som ett trevligt inslag, men att inga större mödor hade lagts ner för att göra dräkterna enligt historiska tekniker… Mer om denna uppsats senare, då jag fortfarande väntar på att den ska publiceras på nätet.

Den andra uppsatsen handlar om de inneboende funktionerna och betydelserna av att bära historiska kläder som museipedagog. Även om det fortfarande idag ses som något ganska mysigt och pittoreskt så vill jag mena att dräkterna har både större funktion och potential än så. Jag har dels undersökt dräkter ur ett kommunikationsperspektiv, dels ur ett performance- perspektiv. På det hela taget är jag nöjd med uppsatsen och den finns att läsa uppsatsen här

För tillfället är jag på Eketorp på södra Öland. Livet går sin gilla gång, dagarna fylls av spinning, bågskytte, brödbakning och så vidare. Mer om detta kommer kanske senare. Detta får räcka för stunden.

This entry was posted in Museologi, Textil, Textilvetenskap and tagged , , , , . Bookmark the permalink.