Om mig

Man kan se det som en resa. Ibland över stora landytor men ibland över väldigt små områden. Från museologi i Umeå till museivetenskap i Uppsala. Från handvävning i Dalarna till textilvetenskap i Uppland. Från år 425 på Öland till år 1900 i Kalmar. En ständig rörelse som började för flera år sedan nu. Men avtagsvägarna har varit många och nu är jag på en ganska smal stig där inte många har gått innan.

Mitt intresse de senaste åren har främst återfunnits i bruket att använda olika former av historiska dräkter i syfte att förmedla något om vårt förflutna. Du kan knappt gå på ett museum idag utan att det på något sätt finns en person där som gestaltar en piga från 1800-talet eller något annat förflutet. Varför är det så och vad innebär det att ta på sig dessa kläder och ett annat namn? Hur går det att använda dräkterna och vad säger de genom föremålens tysta språk? Frågor som dessa intresserar mig.

Självklart så kan detta smala intresse inte vara allt. Det är en korsning mellan två större intressen, museerna och textilierna. Museerna genom flera års säsongsarbete i kombination med studentlivet som resulterat i en en fil. mag. i musei- och kulturarvsvetenskap.

Textilierna genom en textilhistorisk utbildning och en handvävarutbildning som resulterat i en vävstol i vardagsrummet och en pågående fil. mag i textilvetenskap. På detta sätt försöker jag lyfta fram delar av vårt kulturarv som ibland glöms bort och hoppas givetvis kunna fortsätta med detta även i framtiden.

Det är i stort sätt runt dessa områden denna blogg kretsar, såklart med vissa avstickare till det som verkar intressant för tillfället.

 

 

Comments are closed.